TDI DECOMPRESSION PROCEDURES

Procedury dekompresyjne

Szkolenie techniczne przeznaczone dla nurków, którzy chcą nurkować dekompresyjnie przy użyciu powietrza i mieszanin nitroksowych lub tlenu z wykorzystaniem dodatkowych butli „stage” w celu odbycia tzw. przyspieszonej dekompresji.

Celem tego kursu jest wyszkolenie nurków w zakresie planowania i przeprowadzania poszczególnych etapów dekompresji oraz stosowania technik rozwiązywania sytuacji awaryjnych podczas nurkowań dekompresyjnych.

Nurkowania wykonywane są do głębokości 45 metrów z zaplanowanym czasem nurkowania, ilością gazów głównych i dekompresyjnych w celu prawidłowego i bezpiecznego nurkowania wraz z dekompresją.

Szkolenie trwa 2-3 dni w tym 4 nurkowania. Sugerowane jest z połączeniem kursu Advanced Nitrox TDI tzw. Combo. Łączny czas obu szkoleń to 4 dni oraz 6 nurkowań.

Obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

– dekompresja, gazy główne i dekompresyjne

– planowanie nurkowań dekompresyjnych

– planowanie zużycia i ilości gazów, ich odpowiedni dobór

– sytuacje awaryjne i techniki ich rozwiązywania

Kurs dostępny w konfiguracji Sidemount lub Twinset

Wymagania:

– wiek min. 18 lat

– stopień Advanced Diver (AOWD)

– wykonane min. 25 nurkowań

Certyfikat TDI Decompression Procedures uprawnia do:

– nurkowań dekompresyjnych do 45 m głębokości z gazami dekompresyjnymi

– szkolenia na poziom Extended Range i wyższe

Cena: 1.400 pln lub w combo z Advanced Nitrox TDI ) – 1.700 pln i zawiera wynagrodzenie instruktora za szkolenie, wykłady i nurkowania

Dodatkowe koszty:

– certyfikat 140 pln, koszty gazów kursanta i instruktora do podziału między kursantów

Możliwość wypożyczenia na czas szkolenia brakującego sprzętu oraz zestawu Sidemount