TDI ADVANCED NITROX DIVER

To pierwszy krok do nurkowań technicznych.
Celem kursu jest optymalne wykorzystanie mieszanek gazu do głębokości 40 m o zawartości tlenu od 21% do 100% z użyciem dodatkowej butli bocznej stage. To właśnie na tym szkoleniu poznasz podstawy nurkowań dekompresyjnych jak i planowania takiego nurkowania przy użyciu odpowiednich nitroksów w celu jej przyspieszenia i wykorzystania odpowiednich technik bez formalnych dekompresji.

Kurs trwa 2-3 dni i obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

– fizyka i fizjologia w nurkowaniu
– oddziaływanie i przeznaczenie gazów z jakimi nurek ma do czynienia podczas głębokich nurkowań i dekompresji
– dobór odpowiedniego gazu dennego i dekompresyjnego
– teoria dekompresji i planowanie nurkowań uwzględniając zużycie indywidualne gazów oraz procedury zmiany gazów
– zagadnienia i rozwiązania sprzętowe (sidemount, twinset)
– sytuacje awaryjne i ich rozwiązywanie w praktyce
Część praktyczna składa się z czterech nurkowań do 40 m na które składają się również ćwiczenia takie jak:
– pływalność, trym
– obliczanie zużycia gazów w celu planowania nurkowań
– v drill, s drill (przygotowanie nurka na rozwiązanie sytuacji w razie wycieku gazów)
– zdjęcie i zamiana maski na zapasową, płynięcie bez maski w zachowanym trymie
– przekazywanie i podejmowanie butli bocznej w toni przy zachowaniu pływalności
– dzielenie się gazem dekompresyjnym z partnerem
– ratownictwo podczas nurkowania
– procedury awaryjne
– strzelanie boi (przystanki dekompresyjne jak i awaryjne wynurzenie nurka przy pomocy bojki – awaria głównego worka wypornościowego)

Kurs dostępny w konfiguracji sidemount i twinset

Wymagania:
– AOWD dowolnej organizacji
– Nitrox Diver lub równoważny
– min. 25 zalogowanych nurkowań
– wiek 15 lat

Certfikat TDI Advanced Nitrox Diver uprawnia do:

– nurkowań bez dekompresyjnych do 40 m z nitroksem do 100% zawartości tlenu
– wypożyczania i ładowania butli do 100% zawartości tlenu
– kontynuowania szkolenia na stopnie wyższe techniczne

Cena 1.300 pln zawiera wynagrodzenie instruktora za kurs, wykłady, nurkowania i materiały edukacyjne

Dodatkowe koszty: certyfikat 140 pln, koszty gazów kursanta i instruktora do podziału między kursantów,
– możliwość wypożyczenia sprzętu dla konfiguracji sidemount