NITROX

Kurs wprowadzający do nurkowania technicznego, ale nie tylko. Specjalizacja ta dotyczy używania mieszanki o zawartości w niej tlenu od 22% do 40%. Wspomnieć należy, iż wiele baz nurkowych oferuje takie mieszanki w cenie powietrza. NITROX to bardzo popularna mieszanka zwłaszcza w Egipcie

Zalety stosowania NITROXU:

  • Dłuższe nurkowanie bezdekompresyjne adekwatne do mieszanki nitroksowej i głębokości
  • Możesz wykonać kilka nurkowań w ciągu dnia
  • Nie czujesz zmęczenia po nurkowaniu na skutek nasycania się azotem jak to bywa podczas nurkowań z powietrzem w butli i wiele innych

Na kursie poznasz podstawy fizyki gazów oraz procedury i możliwości wykorzystania nitroksu. Nauczysz się jak planować dane nurkowanie w zależności od użytej mieszanki nitroksowej, limity głębokości, czasu dla różnych mieszanek. A to wszystko po to by Twoje nurkowania były bezpieczne.

Certyfikat NITROX DIVER uprawnia do:

  • Wypożyczania sprzętu i butli z nitroksem do 40%
  • Możliwości kontynuowania szkoleń na wyższym poziomie technicznym

Cena: 500 PLN + Certyfikat 110PLN