RESCUE DIVER (Nurek ratownik i panowanie nad stresem).

Jest to kurs przeznaczony dla nurków, chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzenia akcji ratunkowych oraz pomocy poszkodowanemu nurkowi. Na kursie tym nauczysz się przewidywania ewentualnych zagrożeń, a także panowania nad stresem w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych.

Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafić m.in. :

 • Opanować stres pod wodą w razie sytuacji awaryjnej
 • Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu nurkowi pod wodą
 • Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu nurkowi na powierzchni wody
 • Pomóc spanikowanemu nurkowi
 • Prowadzić poszukiwania zaginionego nurka
 • Wydobyć nieprzytomnego nurka na powierzchnię wody
 • Udzielać pierwszej pomocy nieprzytomnemu nurkowi podczas holowania na powierzchni wody (sztuczne oddychanie)
 • Ewakuować nieprzytomnego nurka z wody
 • Kierować akcją ratowniczą
 • Podczas kursu uczestnik weźmie udział w różnych symulowanych sytuacjach.

Wymagania:

 • Minimalny wiek 15 lat oraz zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 • Aktualne uprawnienia CPR i pierwszej pomocy
 • Uprawnienia ADVANCED DIVER  lub 40 nurkowań w wodach otwartych
 • Odbycie ćwiczeń i scenariuszy minimum 12-15 godzin (dwa dni)
 • Zdanie egzaminu końcowego

Uprawnienia:

Po uzyskaniu certyfikatu absolwent może prowadzić akcje ratownicze w zakresie specjalizacji oraz ma możliwość przystąpienia do szkolenia na stopień DIVEMASTER.

Szkolenie można prowadzić w kraju jak i poza nim.

Dodatkowo do kursu RESCUE DIVER można wykonać specjalizacje z zakresu reanimacji, podawania tlenu i używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego CPR
CPROX1st

CPROX1stAED
)

Cena kursu: 700 PLN + koszt certyfikatu 100 PLN