Każdy szkolący instruktor nurkowania jest zobowiązany posiadać obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie prowadzenia kursów i nurkowań dla swoich Kurasantów.

Ponieważ Centrum Nurkowe RYBADIVE stawia na profesjonalizm dlatego posiada takie ubezpieczenie. Każdy Kursant szkolący się u mnie czy to w kraju czy za granicą podlega temu ubezpieczeniu w bardzo szerokim zakresie. Tutaj nie ma kompromisu i oszczędności.

Centrum Nurkowe RYBADIVE ubezpieczine jest w DAN.

Co to jest DAN ?

DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków. DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej. W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych. DAN prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa w nurkowaniu, organizuje kursy i seminaria, aby pogłębić wiedzę i poczucie odpowiedzialności u osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym.

Link do strony www:  https://www.daneurope.org