CPR1st.

Kurs bezpiecznego i prawidłowego udzielania pomocy CPR oraz udzielania pierwszej pomocy rannym.

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu będą potrafić:

  • Oceniać stan poszkodowanego
  • Przeprowadzać akcję zabezpieczenia poszkodowanego
  • Sprawnie i w odpowiedni sposób powiadamiać służby ratownicze
  • Prawidłowo przeprowadzać CPR oraz pierwszą pomoc rannym

Wymagania:

  • Minimum 10 lat dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
  • Wykłady i ćwiczenia

Cena: 300 PLN + Certyfikat 110PLN