AOWD – Advanced Adventure Diver.

Szkolenie to jest przeznaczone dla nurków chcących nurkować głębiej oraz poznać zarys różnych specjalizacji. Dzięki temu kursowi będziecie mogli rozwijać swoje umiejętności i nabywać doświadczenia w różnych warunkach i różnorodnym otoczeniu podwodnym. Celem tego szkolenia jest dostarczenie nurkowi zarysu dwóch obowiązkowych specjalizacji jak DEEP DIVER oraz UNDERWATER NAVIGATION oraz trzech do wyboru przez Kursanta. Jedno nurkowanie z każdej specjalizacji jest wystarczające do uzyskania certyfikatu Advanced Adventure Diver. Certyfikat uprawnia do nurkowania do głębokości 30m chyba, że kursant odbędzie pełną specjalizację DEEP DIVER wtedy do 40m głębokości.

 • Po ukończeniu kursu uzyskanie międzynarodowej licencji nurkowej
 • Możliwość wypożyczenia kompletnego sprzętu nurkowego oraz butli w Centrach Nurkowych na całym świecie

Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafić:

 • Prawidłowo i bezpiecznie planować nurkowanie

Wymagania:

Posiadanie certyfikatu OWD lub Junior OWD (juniorzy mogą uczestniczyć tylko w specjalizacjach odpowiednich do ich wieku)
Ukończone 18 lat lub 10 lat (za pozwoleniem opiekunów prawnych)

Przebieg kursu:

Na kurs składa się 5 nurkowań w wodach otwartych z kompletnym omówieniem każdego nurkowania przez instruktora
Jedno nurkowanie musi być głębsze niż 20 m ale nie głębsze niż 30 m
Każde nurkowanie to nurkowanie z oddzielnej specjalizacji

Cena kursu 1300 pln + Deep Diver 400 pln

W cenę kursu są wliczone:

   • Zajęcia teoretyczne (wykłady)
   • Zajęcia w wodach otwartych
   • Kompletny sprzęt nurkowy w czasie trwania kursu

Cena kursu nie obejmuje:

   • Wstępu na nurkowiska oraz kosztów dojazdu (wykraczających poza lokalne akweny)
   • Certyfikatu nurkowego, którego koszt wynosi 110 PLN